Przeznacz 1% podatku na szerzenie kultu Miłosierdzia Bożego

Stowarzyszenie Czcicieli Miłosierdzia Bożego Archidiecezji Białostockiej im. Błogosławionego Ks. Michała Sopoćki „Michael” jest organizacją pożytku publicznego. Wesprzyj naszą pracę mającą na celu szerzenie kultu Miłosierdzia Bożego m.in. poprzez działalność charytatywną (świetlica „Michałek”, posiłki dla osób ubogich) i kulturalną (w szczególności koncerty, wydawnictwa, wystawy).

Nr rachunku bankowego Stowarzyszenia: 10 1020 1332 0000 1102 0316 6337