Stowarzyszenie Czcicieli Miłosierdzia Bożego Archidiecezji Białostockiej im. Błogosławionego Ks. Michała Sopoćki „Michael” jest organizacją pożytku publicznego. Wesprzyj naszą pracę mającą na celu szerzenie kultu Miłosierdzia Bożego m.in. poprzez działalność charytatywną (świetlica „Michałek”, posiłki dla osób ubogich) i kulturalną (w szczególności koncerty, wydawnictwa, wystawy).

Na podstawie art. 27 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2014.1118 ) podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może, na zasadach i w trybie określonym w przepisach odrębnych, przekazać 1% podatku obliczonego zgodnie z odrębnymi przepisami na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego.

Nr rachunku bankowego Stowarzyszenia: 10 1020 1332 0000 1102 0316 6337Dar Serca


Używasz bardzo starej przeglądarki internetowej.
Aby prawidłowo wyświetlić tą strone skorzystaj z jednej z wielu darmowych wspóczesnych przeglądarek.