Od ośmiu lat nasze Stowarzyszenie organizuje pielgrzymowanie Białostockim Szlakiem Pielgrzymkowo-Turystycznym „Śladami Bł. Ks. Michała Sopocki"

Wieczorem, 28 kwietnia w kościele Św. Rocha, pierwszym punkcie na mapie Szlaku, Mszę Św. o godzinie 18.00 celebrowali ks. Ireneusz Korziński, wikariusz tamtejszej parafii, który powitał czcicieli Miłosierdzia Bożego i zaprasił wszystkich do uczestnictwa w modlitewnym przejściu do białostockiej katedry, i ks. Marcin Kuczyński, wikariusz parafii Miłosierdzia Bożego.

W homilii ksiądz Korziński zwrócił uwagę na nieco inny opis, cudownego nakarmienia tłumów nad brzegiem Jeziora Galilejskiego, zawarty w Ewangelii Św. Jana niż u pozostałych Ewangelistów. Św. Jan mówi bowiem, że to Jezus, nie apostołowie, rozdaje ludziom chleby po odmówieniu nad nimi modlitwy dziękczynnej. Klucz do zrozumienia tej sytuacji znajdujemy później w słowach: „Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie.” Jezus nie zatrzymuje się na dawaniu chleba, kontynuował kapłan, ale podkreśla, że głód fizyczny, choć doskwiera, nie jest najważniejszy. To niezaspokojony głód miłości sprawia, że umiemy być miłosierni i pomagać innym.

Darem łaski jest Eucharystia. To wypełnienie miłości, które przybrało postać posiłku, byśmy byli gotowi pocieszać, wzbogacać, dawać siebie innym. Jakie to znamienne, że pielgrzymka śladami życia ks. Michała Sopoćki rusza w dniu, w którym Słowo Boże nawiązuję do poszukujących Jezusa, głodnych i potrzebujących. Jezus skorzystał z pomocy chłopca, by nakarmić tłumy. Po latach, z pomocy ubogiej, skromnej zakonnicy, siostry Faustyny i pokornego księdza Michała. Może dziś pragnie posłużyć się nami, byśmy nieśli Jego dar innym? Może to jest przesłanie, z jakim dziś Pan chce nas wyprowadzić na Szlak? - pytał zgromadzonych ks. Korziński. W modlitwie wiernych modlono się za wszystkich pątników, by nieśli światło Jezusa innym oraz we wszystkich intencjach czcicieli Bożego Miłosierdzia.

Po Mszy Św. ks. Tadeusz Żdanuk, proboszcz parafii Św. Rocha, przypomniał, że 28 dzień miesiąca to termin nieprzypadkowy, lecz związany z dniem beatyfikacji ks. Sopoćki (28 września 2008r.). „Pozdrawiamy ks. Andrzeja Kozakiewicza, kustosza Sanktuarium Miłosierdzia Bożego i łączymy się z Jego bólem związanym ze śmiercią mamy Apolonii. Polecamy w naszej pielgrzymiej modlitwie nominata, ks. biskupa Tadeusza, który dziś spotyka się z biskupami i gronem profesorskim Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku.” - mówił ks. proboszcz.

Następnie kilkudziesięcioosobowa grupa pątników spotkała się pod Pomnikiem Smoleńskim i prowadzona przez księży Tadeusza Żdanuka i Marcina Kuczyńskiego, przeszła ulicą Lipową do białostockiej fary, odmawiając po drodze część chwalebną Różańca Świętego w ww. intencjach.

Kolejne spotkanie na Szlaku odbędzie się 15 maja 2017 roku i rozpocznie się Mszą Świętą o godz. 18.00 w Archikatedrze Białostockiej.