Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia - 28 stycznia 2018

Zarząd Stowarzyszenia Czcicieli Miłosierdzia Bożego Archidiecezji Białostockiej im. Bł. Ks. Michała Sopoćki„Michael” zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w dniu 28 stycznia 2018 roku na godz. 16:00 do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku sala pod plebanią.

 • godz. 15:00 - Msza Święta
 • godz. 16:00 - pierwszy termin rozpoczęcia Walnego Zebrania
 • godz. 16:15 – drugi termin rozpoczęcia Walnego Zebrania

Porządek:

 • Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
 • Wybór Prezydium.
 • Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2017 r.
 • Dyskusja.
 • Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 • Wybór Zarządu Stowarzyszenia.
 • Wybór Komisji Rewizyjnej.
 • Podjęcie uchwał Walnego Zebrania Członków w sprawie:
  • udzielania absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej
  • zgłoszonych w czasie obrad.
 • Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków.