Od dziewięciu lat Stowarzyszenie Czcicieli Miłosierdzia Bożego organizuje pielgrzymowanie Białostockim Szlakiem „Śladami bł. ks. Michała Sopoćki

Na Szlaku pielgrzymi modlą się, poznają życie i pracę ks. Michała oraz historię białostockiego wątku kultu Miłosierdzia Bożego. Ks. Sopoćko mieszkał i działał w Białymstoku od przyjazdu z Wilna w 1947 roku do dnia śmierci – 15 lutego 1975 roku. Przed dziesięciu laty podczas uroczystej Eucharystii przed Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku ogłoszony został błogosławionym.

Wieczorem, 28 kwietnia w kościele św. Rocha – pierwszym punkcie na mapie szlaku ks. Sopoćki, mszę św. o godz. 18-tej celebrowali: ks. Ireneusz Korziński, wikariusz parafii św. Rocha, który powitał czcicieli Miłosierdzia Bożego, i ks. Kamil Kochanowski, wikariusz parafii Miłosierdzia Bożego.
W homilii ksiądz Korziński, nawiązując do słów Ewangelii wg św. Jana pokreślił, że: „Jezus stwarza nowy obraz winnicy, mówiąc, że to On jest krzewem winnym. Jezus mówi o wszczepieniu i zakorzenieniu w winny krzew. Przykładem owocu zakorzenienia w Jezusie jest błogosławiony Michał Sopoćko. Gdy ks. Michał został wikariuszem, rozpoczął od eucharystii, odnowił parafię, uczył modlitwy, uczył śpiewu, trwania przy Bogu, tego, kim jest Jezus Chrystus. Parafianie, widząc Jego posługę, szli za nim”.

Kapłan zwrócił uwagę na fakt, że: „Kiedy kościół kwitnie, pojawiają się powołania”. Prosił: „Dziś, gdy zaczyna się tydzień powołań, gdy wyruszamy śladami błogosławionego Michała Sopoćki z kościoła świętego Rocha do Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia, pytajmy o owoce Eucharystii, módlmy się o powołania do tego, który jest Dawcą Życia”.

Po mszy św. ks. Kamil Kochanowski zaprosił do udziału w pierwszym odcinku pielgrzymowania Szlakiem i przedstawił intencje modlitwy.

Kilkudziesięcioosobowa grupa pątników spotkała się pod Pomnikiem Katastrofy Smoleńskiej. Następnie pielgrzymi, prowadzeni przez obu kapłanów, przeszli, odmawiając część radosną Różańca Świętego, ulicą Lipową i Rynek Kościuszki, do białostockiej fary. Modlitwę prowadzili przedstawiciele Akcji Katolickiej Archidiecezji Białostockiej.

W katedrze ksiądz Kamil Kochanowski podziękował w imieniu ks. Andrzeja Kozakiewicza, kustosza Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, za udział w pielgrzymowaniu i pobłogosławił pątników.