15 maja, w dniu narodzin dla nieba ks. Michała Sopoćki, Czciciele Miłosierdzia Bożego po raz drugi spotkali się na Białostockim Szlaku Pielgrzymkowym

Stowarzyszenie Czcicieli Miłosierdzia Bożego „Michael”, pragnąc uczcić X rocznicę beatyfikacji ks. Sopoćki, zorganizowało tegoroczne pielgrzymowanie, w sposób szczególnie uroczysty. Rozważania Koronki, połączone z myślami apostołów Bożego Miłosierdzia: św. s. Faustyny i bł. Ks. Michała Sopoćki (od 2016 roku - Patrona Białegostoku) są przygotowywane i prowadzone przez różne wspólnoty parafialne z terenu miasta.

Pierwszy etap pielgrzymowania, rozpoczęty 28 kwietnia w kościele pw. Św. Rocha, zakończono, po modlitewnym przejściu ulicą Lipową, w kaplicy Jezusa Miłosiernego białostockiej Archikatedry. Obraz Jezusa Miłosiernego, pędzla Ludomira Slendzińskiego, powstał na zamówienie księdza Michała Sopoćki, który sprowadził go następnie do Białegostoku.

Mszę świętą celebrowali ksiądz gość z zakonu franciszkanów, wikariusze parafii katedralnej, oraz ksiądz kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku.

15 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Rodzin, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1993 roku. Do przesłania Dnia Rodziny nawiązywała zarówno treść homilii, jak i modlitwa wiernych oraz modlitwa po mszy świętej członków Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Białostockiej.

W homilii ksiądz franciszkanin podkreślił, że Jezus Chrystus jest obrazem Boga Niewidzialnego, widzialną osobą niewidzialnej łaski. Bóg Ojciec i Syn są Jednością,uświęconą przez Ducha Świętego. Podobnie małżonkowie- są jednością, którą uświęca Święty Duch. „W sposób szczególny módlmy się za małżonków, o umocnienie fundamentu małżeństwa i by miłość między małżonkami rozlewała się na całe rodziny”- prosił duszpasterz.

W modlitwie wiernych wierni modlili się także w intencji osób biorących udział w pielgrzymowaniu „Śladami Bł. Ks. Michała Sopoćki”.

Po Mszy świętej ks. Andrzej Kozakiewicz, kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, zgromadził pielgrzymów, by po krótkiej modlitwie w intencjiKościoła w Polsce i w całym świecie, wyruszyć na Szlak bł. Michała.
Związki bł. ks. Michała Sopoćki z białostocką Archikatedrą, główną świątynia miasta i archidiecezji, były bardzo bliskie. Wraz z duchowieństwem i wiernymi ksiądz Sopoćko uczestniczył tu w ważnych uroczystościach kościelnych, w obchodach świąt i nabożeństwach. Niejednokrotnie sprawował Eucharystię, głosił Słowo Boże, pomagał w posłudze duszpasterskiej. U schyłku życia zasiadał w stallach bazyliki jako kanonik gremialny Kapituły Metropolitalnej, uhonorowany tą godnością za swoje wielkie zasługi dla Kościoła.*

Z kaplicy Jezusa Miłosiernego CzcicieleMiłosierdzia Bożego wyruszyli, mijając pomnik bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz pałac Branickich, do kaplicy Sióstr Pasterzanek na ulicy Elizy Orzeszkowej. W drodze pielgrzymi odmawiali Koronkę i śpiewali pieśni do Miłosierdzia Bożego: „Błogosławiony Księże Michale”, „Miłosierna Matko Boża”, „Ile razy pierś odetchnie”. Rozważania prowadzili członkowie Ruchu Rodzin Nazaretańskich, licznie uczestniczący w tym etapie pielgrzymowania.

Na zakończenie pielgrzymki, w kościele Św. Józefa i Najświętszego Serca Pana Jezusa na ulicy E. Orzeszkowej ksiądz kustosz pobłogosławił pielgrzymów, zapraszając na kolejne spotkanie w dniu 28 czerwca, o godz. 18.00 właśnie w kaplicy Sióstr Pasterzanek.