„Oto wierny Sługa Mój”

W dniu 10 listopada 2018 roku w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku miała miejsce konferencja jubileuszowa „Oto wierny Sługa Mój”.

Okazją do organizacji konferencji była 10. rocznica beatyfikacji ks. Michała Sopoćki, 30-lecie złożenia doczesnych szczątków w krypcie Sanktuarium, 130-lecie urodzin Bł. Michała Sopoćki oraz 100-lecie niepodległości Polski.

Jubileuszową konferencję zorganizowało Stowarzyszenie Czcicieli Miłosierdzia Bożego Archidiecezji Białostockiej im. Bł. Ks. Michała Sopoćki „Michael” wraz z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku.

Uczestnicy wzięli udział w adoracji indywidualnej Najświętszego Sakramentu, następnie w nabożeństwie do Bł. Michała, które odprawił bp Henryk Ciereszko.

W Sali im. Św. Brata Alberta ks. Andrzej Kozakiewicz Kustosz Sanktuarium powitał zaproszonych gości, w tym abpa Tadeusza Wojdę, bpa Henryka Ciereszkę, prelegentów, czcicieli Bożego Miłosierdzia i wszystkich licznie przybyłych uczestników oraz przedstawił program konferencji.

Ks. kustosz poprosił o zabranie głosu abpa Tadeusza Wojdę, który wyraził radość z tak dużego zainteresowania zarówno osobą naszego Błogosławionego, jak i rozwojem kultu Bożego Miłosierdzia. Arcybiskup opowiedział, że Miłosierdzie Boże było przez duchownych z Europy Zachodniej długo traktowane jako rys charakterystyczny kościoła w Polsce. Dopiero wieloletnia praca Jana Paweł II, uwieńczona kanonizacją siostry Faustyny Kowalskiej i ustanowieniem święta Bożego Miłosierdzia, wpłynęła na zmianę tego nastawienia. Dziś jest wiele sanktuariów Bożego Miłosierdzia nie tylko w Polsce, ale na całym świecie.

Ks. arcybiskup, wraz z obecnymi słuchaczami wysłuchał referatu siostry dr Iwony Żurawskiej Narodziny błogosławionego i jego droga do świętości a także referatu ks. dr. Ireneusza Korzińskiego Znaczenie obecności doczesnych szczątków Sługi Bożego oraz relikwii Bł. Michała Sopoćki w pobożności czcicieli Miłosierdzia Bożego.

Siostra dr Iwona Żurawska z pasją mówiła o domu rodzinnym i rodzinie ks. Michała Sopoćki, którą zawsze wspominał z miłością. To jej nasz Błogosławiony zawdzięcza głęboką wiarę i patriotyzm.Mówiła o Jego zmaganiu się z trudnościami i poświęceniusłużbie innym.

Ksiądz dr Korziński w ciekawej prezentacji ukazał wartość i ogromną rolę relikwii Błogosławionego Michała Sopoćki, dzięki którym Białystok stał się miejscem, do którego, po beatyfikacji księdza Michała, rokrocznie przybywają setki pielgrzymek z Polski, Europy i całego świata, w tym Brazylii, Indonezji, Filipin, Tajlandii, obu Ameryk, Afryki a nawet Australii. Z drugiej strony, relikwie naszego Błogosławionego powędrowały do kilkudziesięciu krajów świata ze wszystkich prawie kontynentów.

W południe abp Tadeusz Wojda odmówił z zebranymi Anioł Pański i przekazał pasterskie błogosławieństwo.

Po przerwie referat Promieniowanie świętości Bł. Michała w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku oraz w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia Czcicieli Miłosierdzia Bożego „Michael” wygłosiła Prezes Stowarzyszenia, Pani Genowefa Suchocka.Stowarzyszenie wspiera Sanktuarium w obsłudze coraz liczniej przybywających do relikwii Błogosławionego pielgrzymów, w szczególności opowiadając o księdzu Sopoćce, Jego życiu, posłudze, dokonaniach i cierpieniach. Pani Prezes mówiła o łaskach, jakie otrzymało wielu pątników od Miłosiernego Boga za przyczyną bł. księdza Michała Sopoćki.

O działalności świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci pochodzących z domów problemowych, czyli Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego "Michałek", prowadzonej przez Stowarzyszenie, opowiedziała pracująca w niej pani pedagog Joanna Świetlicka.

Inne dzieła Stowarzyszenia, w tym pielgrzymowanie Białostockim Szlakiem Śladami Błogosławionego Księdza Michała Sopoćki, organizację akcji Koronka do Bożego Miłosierdzia na ulicach Białegostoku, działalność w zakresie wydawnictw, organizacji przedsięwzięć kulturalnych, w tym wystaw i koncertów, zachęcając do korzystania ze strony internetowej Stowarzyszenia: www.scmb.archibial.pl, przedstawiły Panie: Monika Syczewska - Wiceprezes i Magdalena Raczkowska - Sekretarz Stowarzyszenia.

O Miłości do Ojczyzny w życiu i posłudze Bł. Michała, podając nowe fakty i ciekawe przykłady Jego działalności patriotycznej i społecznej a także pedagogicznej, bardzo interesująco mówił ks. bp Henryk Ciereszko. Ks. Sopoćko jest m.in. autorem wydanego w 1922 r. tomiku Pogadanki. Obowiązki wobec Ojczyzny, przeznaczonego do podstawowej edukacji żołnierzy. Pogadanki ujawniają głębokie przekonanie autora do głoszonej nauki, wyznawanych prawd i wartości, zatroskanie o czytelnika, któremu pragnie przekazać prawdy i postawy, którymi sam żyje, podkreślał ks. biskup. „Ojczyzna to ziemia i naród Polski, związany we wspólnotę mową polską, historią i religią katolicką.”

O godz. 14.00 uczestnicy konferencji wzięli udział w nabożeństwie pokutnym, które poprowadził ks. Kamil Kochanowski.

Konferencję zakończyła msza św., poprzedzona Koronką, odmówioną w Godzinie Miłosierdzia. Mszę świętą koncelebrowali ks. abp Edward Ozorowski, ks. dr Ireneusz Korziński oraz ks. Andrzej Kozakiewicz - Kustosz Sanktuarium.

W homilii abp senior nawiązał do słów św. Jana Apostoła zapisanych we wstępie do Księgi Objawień „(…) Bóg, który jest i który był, i który przychodzi”. Pan Bóg jest taki, że będąc wszechmocny, jednak przychodzi. Stworzywszy człowieka na swoje podobieństwo, poczynając od Raju, przychodził, bo człowiek jest słaby. Przychodził do Abrahama, Mojżesza. Potem przyszedł z Jezusem Chrystusem, aby człowiek nie zginął, cieszył się pełnią szczęścia i pełnią stworzenia. Przyszedł też do siostry Faustyny. „Kiedyś, wracając z Częstochowy, wspominał ks. arcybiskup, słuchałem przez 5 godzin Jej Dzienniczka. To niesamowite, jak dużo czasu poświęcał siostrze Faustynie Pan Jezus”.

„Inaczej przyszedł do księdza Michała Sopoćki. Rozmawiał z nim za pośrednictwem siostry Faustyny. Ksiądz Sopoćko długo rozważał, czy rzeczywiście słowa siostry zasługują na ich przyjęcie. Jednak, kiedy się przekonał, pozostał im wierny do końca życia. Wiemy, że ważniejszy jest ten, który przychodzi niż ten, do kogo się przychodzi. Ten, do którego przychodzi Bóg, zachwyca się nim i powinien dziękować i przechowywać to w pamięci. Bóg jest i będzie, ale jego przyjście jest uwarunkowane wolą człowieka. Przyjście Boga do człowieka to wyraz miłości, łaski i miłosierdzia. Jeśli dziś mówimy o ks. Michale Sopoćce, to bardzo dobrze, ale nie byłoby dobrze, gdybyśmy zapomnieli, Kto do niego przyszedł”- podkreślał kaznodzieja. Bo piękno Boga polega na tym, że przyszedł do siostry Faustyny i księdza Sopoćki, aby mogli przekazać Jego posłannictwo całemu światu”.

Pójdźmy za tym przesłaniem, zwracając się, tak jak chce Bóg, z ufnością, a błogosławiony ksiądz Sopoćko będzie nam pośredniczył w tych łaskach, którymi obdarzy nas Miłosierny Bóg- prosił ksiądz arcybiskup senior Edward.

Na zakończenie mszy św. ks. kustosz zaprosił na rekolekcje z Błogosławionym Michałem, które będą mieć miejsce w dniach 7-9 grudnia br. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Białymstoku. Szczegółowe informacje znajdą się w ogłoszeniach na stronie internetowej Sanktuarium: www.milosierdzie.archibial.pl.