Kolejne spotkanie na szlaku „Śladami Błogosławionego Księdza Michała Sopoćki”

W poniedziałek, 15 lipca, w kościele św. Wojciecha, miało miejsce czwarte w 2019 roku spotkanie na Białostockim Szlaku Pielgrzymkowo- Turystycznym „Śladami Bł. Ks. Michała Sopoćki”. Spotkania na Szlaku organizuje od 2009 r. Stowarzyszenie Czcicieli Miłosierdzia Bożego „Michael”. Mają one miejce od maja do września każdego 15-tego (data narodzin dla Nieba Ks. Michała Sopoćki) lub 28-ego (dzień wspomnienia beatyfikacji)danego miesiąca.

Ten etap Szlaku miał charakter wyjątkowy.

Rada Ruchów Katolickich Archidiecezji Białostockiej, na prośbę Stowarzyszenia Czcicieli Miłosierdzia Bożego „Michael”, Ruchu Rodzin Nazaretańskich, Przyjaciół Oblubieńca i wspólnoty GloriosaTrinita` zaprosiła wszystkie archidiecezjalne wspólnoty
i mieszkańców Białegostoku do udziału we mszy świętej i pielgrzymowaniu tym odcinkiem Szlaku „Śladami bł. Michała Sopoćki” w intencji obrony dzieci i młodzieży obrony dzieci i młodzieży przed deprawacją oraz w intencji nawrócenia i opamiętania uczestników białostockiej parady środowisk LGBT, która ma mieć miejsce 20 lipca tego roku.

Księdza biskupa Henryka Ciereszkę, kapłanów, czcicieli Miłosierdzia Bożego, wszystkich członków Rady Ruchów Katolickich Archidiecezji Białostockiej i mieszkańców,
w sumie kilkuset pielgrzymów przybyłych na Eucharystię rozpoczynającą spotkanie na Szlaku,powitał ks. prałat Jan Wierzbicki, proboszcz parafii św. Wojciecha. Przedstawił intencje modlitwy ks. biskupa o Miłosierdzie Boże dla miasta Białegostoku i opiekę Matki Bożej nad mieszkańcami miastaoraz obronę przed wszelką herezją. Ks. Andrzej Kozakiewicz, kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, na prośbęczcicieli Miłosierdzia Bożego, modlił się
w intencji Miłosierdzia Bożego dla mieszkańców Białegostoku za przyczyną błogosławionego Michała Sopoćki.

Mszę świętą koncelebrowali: ks. Zbigniew Snarski, proboszczparafii
pw. Niepokalanego Serca Maryi, ks. dr Tadeusz KasabułaDyrektor Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego Wykładowca Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego,
ks. Marcin Pierzchało wikariusz parafii Matki Bożej Fatimskiej oraz ks. Wojciech Niemotko, wikariusz parafii św. Wojciecha.

„Modlimy się dziś za przyczyną św. Bonawentury, który poznał tajemnicę Krzyża, byśmy potrafili trwać w miłości do Boga i człowieka, byśmy całymi sobą świadczyli o Bożym Miłosierdziu, także dziś, na tej wędrówce Szlakiem„Śladami błogosławionego Michała Sopoćki”- tymi słowami ks. biskup Ciereszko zaprosił uczestników mszy świętej do udziału
wpielgrzymowaniu Szlakiem.

W homilii ks. biskup nawiązał do trudnych słów Ewangelii wg św. Mateusza: Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. „Gromadzimy się, uczestnicy różnych wspólnot i ruchów, by wspólnie zanosić modlitwę, szukamy pokoju i dobra. Dla nas najwyższym Dobrem jest Bóg. Wierność Bogu jest pierwsza i najważniejsza, przez to może stać się przyczyną poróżnienia z ludźmi” - tłumaczył kaznodzieja. „Pragniemy pokoju, dobra i miłosierdzia i o nie zabiegamy. Jeśli ufamy Bogu, chcemy otwierać się na Jego Słowo, przyjmować Jego dary, budować z Nim osobistą więź, wtedy On sprawia, że to w nas ukazują się wszystkie stworzone przez Niego Dobra. My stajemy się wówczas ewangelizatorami- podkreślał ks. biskup.

„I właśnie my tego chcemy, pragniemy ukazywać w naszej codzienności, począwszy od rodzin, przez pracę, skończywszy na innych naszych dodatkowych aktywnościach. Bliskość Boga potrafi przynieść wielkie, nieoczekiwane przez nas owoce.(…)

Nasz patron, błogosławiony Michał Sopoćko zaprasza nas, byśmy się otwierali na tajemnice Bożego Miłosierdzia, byśmy okazywali zrozumienie, troskę, wzajemne przebaczenie.(…)

„Niech ten pokój, o którym dziś mowa w Ewangelii, ogarnie nas wszystkich a Bóg przemieni nas swoją miłością ”- prosił biskup Henryk. Nie musimy wcale organizować wielkich akcji, bo dobro będzie z nas promieniować i właśnie w ten sposób będziemy nieść Ewangelię naszych czasów. To świadectwo chcemy dziś dać pielgrzymując śladami błogosławionego Michała w naszym mieście” – zakończył ks. biskup.

Uroczystą obsługę liturgiczną mszy świętej pełnili licznie przybyli członkowie Ruchu Rodzin Nazaretańskich.

Jak pisze w Informatorze i modlitewniku pielgrzyma „Śladami Bł. Ks. Michała Sopoćki” ks. bp Henryk Ciereszko: „Z kościołem św. Wojciecha błogosławiony ks. Michał Sopoćko związany był poprzez posługę kapłańską, którą tu pełnił w roku akademickim 1961/62, ostatnim roku swojej pracy formacyjnej w seminarium. (…)Głęboko w historii seminarium zapisały się jego jubileusze 50- i 60-lecia kapłaństwa, świętowane w kościele św. Wojciecha. Były one dla uczestników wzruszającymi i budującymi przeżyciami. (...)Szczególnie znaczące były kilkakrotne spotkania ze społecznością seminaryjną, poświęcone tajemnicy Bożego Miłosierdzia. Pragnął przez nie zaszczepić w alumnach i kapłanach ducha apostolstwa tegoż Miłosierdzia, przekazać im swoją ideową spuściznę.”

Kilkuset uczestników pielgrzymki, w tym wiele młodych rodzin z dziećmi i młodzież, przeszłonastępnie, wraz z kapłanami,za znakiem pielgrzymki, niesionym przez czcicieli Bożego Miłosierdzia. Wędrowaliodcinkiem Szlaku z kościoła św. Wojciecha do Domu Dziecka przy ul. Słonimskiej 8, ulicami Warszawską, Pałacową i Słonimską. Członkowie Ruchu Rodzin Nazaretańskichprowadzili modlitwę różańcową podczas pielgrzymowania. Nieśli także transparent z napisem „Przyszłość świata idzie przez rodzinę”.

Na zakończenie wędrówki, przy budynku byłego Seminarium Duchownego
(ul. Słonimska8), pod pamiątkową tablicą poświęconą błogosławionemu Michałowi Sopoćce, będącą wyznacznikiem Szlaku, ks. biskup podziękował pielgrzymom za żywe i odważne świadectwo wiary i pobłogosławił ich.

Ks. Kustosz Andrzej Kozakiewicz zaprosił wszystkich na kolejne spotkanie na Szlaku w dniu 28 sierpnia br. o godz. 18.00 w kościele Matki Bożej Fatimskiej. Spotkanie na Szlaku „Śladami Bł. Ks. Michała Sopoćki” zakończyła pieśń „Błogosławiony Księże Michale, uproś nam Miłosierdzie Boże”.