Szlak Pielgrzymkowo - Turystyczny „Śladami Bł. Ks. Michała Sopoćki”.

W dniu narodzin dla nieba ks. Michała Sopoćki i jednocześnie wspomnienia Najświętszej Maryi Panny, 15 czerwca br.czciciele Miłosierdzia Bożego po raz drugi w tym roku spotkali się na Białostockim Szlaku Pielgrzymkowo - Turystycznym „Śladami Bł. Ks. Michała Sopoćki”.

Stowarzyszenie Czcicieli Miłosierdzia Bożego „Michael”, pragnąc uczcić X rocznicę powstania Szlaku, zorganizowało tegoroczne pielgrzymowanie w sposób szczególnie uroczysty. Rozważania Koronki, połączone z myślami apostołów Bożego Miłosierdzia: św. s. Faustyny i bł. Ks. Michała Sopoćki (od 2016 roku - Patrona Białegostoku) są przygotowywane i prowadzone przez różne wspólnoty parafialne z terenu miasta.

Mszę świętą celebrował ksiądz Henryk Żukowski, proboszcz parafii katedralnej. We mszy świętej uczestniczył ksiądz Andrzej Kozakiewicz kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku.

W homilii ksiądz proboszcz nawiązał do słów Ewangelii wg św. Mateusza: „Nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi” oraz napisu na obrazie Jezusa Miłosiernego: „Jezu, ufam Tobie”. Podkreślił, że zaufanie Bogu oraz jedność w Duchu Świętym są drogą do naszego zbawienia. Przypomniał, że Ostrobramska Matka Boża Miłosierdzia, której obraz czcimy w białostockiej archikatedrze, była tą, do której zwracał się, i od której zawsze otrzymywał pomoc ks. Michał Sopoćko, szczególnie w trudnych początkach nauki w Wilnie, gdy, ze względu na negatywną opinię władz rosyjskich, nie został przyjęty do Seminarium Duchownego.

W modlitwie wiernych wierni modlili się także w intencji osób biorących udział w pielgrzymowaniu „Śladami Bł. Ks. Michała Sopoćki”.

Archikatedra, główna świątynia miasta i archidiecezji, zawsze pozostawała bliska błogosławionemu ks. Michałowi Sopoćce ze względu na swój charakter i znaczenie.

Wraz z duchowieństwem i wiernymi uczestniczył tu w ważnych uroczystościach kościelnych, w obchodach świąt i nabożeństwach. Niejednokrotnie sprawował Eucharystię, głosił Słowo Boże, pomagał w posłudze duszpasterskiej. U schyłku życia zasiadał w stallach bazyliki jako kanonik gremialny Kapituły Metropolitalnej, uhonorowany tą godnością za swoje wielkie zasługi dla Kościoła.
Najbardziej widocznym w bazylice znakiem, związanym z osobą Błogosławionego, pozostaje obraz Jezusa Miłosiernego, pędzla Ludomira Slendzińskiego. Obraz powstał w 1955 r. na zamówienie księdza Michała Sopoćki, który sprowadził go następnie do Białegostoku. Obraz od momentu wprowadzenia do świątyni otoczony nieprzerwaną czcią wiernych, skupia
w sobie kult Miłosierdzia Bożego w archikatedrze. W witrażach kaplicy znajdują się postacie św. Faustyny i bł. Michała.

Bliskie związki ks. Michała Sopoćki z białostocką katedrą podkreślił, zapraszając wiernych do uczestnictwa w pielgrzymowaniu, ks. proboszcz parafii katedralnej.

Po mszy świętej ks. Żukowski w modlitwie do Matki Bożej powierzył Maryi wszystkich pielgrzymujących, prosił o Jej pomoc w walce ze złem, o ratunek od obojętności i rezygnacji wobec postępującej degradacji etycznej różnych środowisk, prosił o pomoc w ogołoceniu się z pychy i arogancji, o Jej błogosławieństwo.

Ks. Andrzej Kozakiewicz, kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, przypomniał, że
28 kwietnia 1935 roku, dzięki ks. Michałowi Sopoćce, właśnie w Kaplicy Matki Bożej Ostrobramskiej w Wilnie, został wystawiony po raz pierwszy do publicznej adoracji, obraz Jezusa Miłosiernego z napisem „Jezu, ufam Tobie” pędzla Eugeniusza Kazimirowskiego, namalowany wg wskazówek siostry Faustyny Kowalskiej, penitentki ks. Sopoćki.

Ks. kustosz przedstawił intencje modlitwy na Szlaku: za Kościół w Polsce i w całym świecie, przez wstawiennictwo błogosławionego Michała, wiernego syna Kościoła.

W pielgrzymowaniu na drugim etapie Szlaku wziął udział ks. dr Ireneusz Korziński wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku, który wcześniej w tym dniu odprawiłw Godzinie Miłosierdzia mszę świętą w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku oraz w ramach spotkań z Bożym Miłosierdziem, wygłosił referat o Eucharystii.

Prowadzeni przez kapłanów: ks. Henryka Żukowskiego, ks. Ireneusza Korzińskiego oraz ks. Andrzeja Kozakiewicza, pątnicy przeszli Szlakiem bł. Michała, modląc się koronką do Bożego Miłosierdzia i śpiewając pieśni poświęcone Błogosławionemu: „Sługo miłosierdzia”, „Błogosławiony Księże Michale”, „Ile razy pierś odetchnie”. Rozważania prowadzili członkowie Żywego Różańca, licznie uczestniczący w tym etapie pielgrzymowania.

U celu wędrówki, w kościele św. Józefa i Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ulicy Elizy Orzeszkowej ks. dr Ireneusz Korziński pobłogosławił pielgrzymów. Ks. kustosz Andrzej Kozakiewicz zaprosił wszystkich na kolejny etap pielgrzymowania w dniu 28 czerwca, który zacznie się mszą świętą w tym właśnie w kaplicy Sióstr Pasterzanek, o godz. 18.00.