I spotkanie na Szlaku "Śladami Błogosławionego Księdza Michała Sopoćki”

W Białymstoku jest wiele śladów działalności ks. Michała Sopoćki i miejsc związanych z Jego pracą. Połączone ze sobą, tworzą Białostocki Szlak Turystyczno-Pielgrzymkowy „Śladami Błogosławionego Księdza Michała Sopoćki”

Stowarzyszenie Czcicieli Miłosierdzia Bożego im. Bł. Ks. Michała Sopoćki „Michael”
już od dziewięciu lat organizuje pielgrzymowanie Szlakiem.
Spotkania mają miejsce w kościołach i kaplicach stanowiących miejsca stacyjne na Szlaku. Terminy modlitwy w poszczególnych miejscach stacyjnych związane są z dniami upamiętniającymi jego narodziny dla nieba (15 dnia miesiąca) oraz ogłoszenia błogosławionym (28 dnia miesiąca).

Każdy etap rozpoczyna msza święta w kościele stacyjnym, potem pątnicy wspólnie wędrują do kolejnej stacji, z rozważaniem Koronki do Bożego Miłosierdzia.

Na Szlaku pielgrzymi modlą się, poznają życie i pracę ks. Michała oraz historię białostockiego wątku kultu Miłosierdzia Bożego. Ks. Sopoćko mieszkał i działał w Białymstoku od przyjazdu z Wilna w 1947 roku do dnia śmierci – 15 lutego 1975 roku. Przed jedenastu laty podczas uroczystej Eucharystii przed Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku ogłoszony został błogosławionym.

Szlak „Śladami Błogosławionego Księdza Michała Sopoćki” istnieje już dziesięć lat. Z tej okazji Stowarzyszenie, kontynuując owocną współpracę z katolickimi wspólnotami z terenu miasta, zaprasza je do modlitwy na Szlaku i udziału w pielgrzymowaniu.

W dniu 28 maja, o godz. 18.00 w kościele pw. św. Rocha, pierwsze tegoroczne spotkanie na Szlaku rozpoczęła eucharystia, celebrowana przez ks. Tadeusza Żdanuka, proboszcza parafii św. Rocha, ks. Tomasza Kozłowskiego, wikariusza, oraz i ks. Andrzeja Kozakiewicza, kustosza Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku.

W trakcie homilii ks. proboszcz wspólniez dziećmi pierwszokomunijnymi zastanawiał się, jak nasze zmysły pomagają nam poznać Pana Jezusa. I tak, wzrok pozwala nam zobaczyć tabernakulum, domek Pana Jezusa, figuręSerca pana Jezusa w ołtarzu głównym, krzyż- znak pozostawiony przez Jezusa, hostię, która w czasie konsekracji staje się ciałem Pana Jezusa, przyjmowanym w komunii świętej, gołębicę nad prezbiterium, przedstawiającą Ducha Świętego. Słuch, tak bardzo atakowany dziś zewsząd hałasem i szumem, jest nam potrzebny, gdy słuchamy, a staramy się słuchać uważnie, Słowa Bożego.

Ksiądz proboszcz zachęcił wszystkich obecnych, także rodziców, by pójść Śladami Błogosławionego Księdza Michała Sopoćki. „W drodze będziemy się modlić o kanonizację ks. Michała, ogłoszonego błogosławionym 28 września 2008 roku. Gratuluję księdzu kanonikowi Andrzejowi i czcicielom Miłosierdzia Bożego, że będą dziś iść Szlakiem, głosząc Boże Miłosierdzie” –podkreślił kapłan.

Po mszy świętej ks. Andrzej Kozakiewicz, kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożegopodziękował Bogu za wszelkie związki posługi księdza Michała z parafią św. Rocha i modlił się za przyczyną księdza Sopoćki, nauczyciela żywej wiary, o należyte wychowanie naszych dzieci i młodzieży.

Następnie pielgrzymi, prowadzeni przez kapłanów ks. Tadeusza Żdanuka i ks. Andrzeja Kozakiewicza wyruszyli spod Tablicy Smoleńskiej ul. Lipową i Rynek Kościuszki do bazyliki katedralnej.

Koronkę do Bożego Miłosierdzia i rozważania podczas pielgrzymowania prowadzili członkowie wspólnoty Akcja Katolicka.

Następne spotkanie na Szlaku- 15 czerwca 2019 r. w katedrze.