Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia Czcicieli Miłosierdzia Bożego Archidiecezji Białostockiej im. Bł. Ks. Michała Sopoćki „Michael” zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 9 sierpnia 2020 roku na godz. 15:00 do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku Plac Bł. Ks. Michała Sopoćki 1

 • godz. 15:00 - Msza Święta
 • godz. 16:00 - pierwszy termin rozpoczęcia Walnego Zebrania
 • godz. 16:15 – drugi termin rozpoczęcia Walnego Zebrania

Porządek:

 • Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
 • Wybór Prezydium.
 • Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 • Sprawozdanie Zarządu za 2019 rok.
 • Sprawozdanie finansowe za 2019 rok.
 • Dyskusja.
 • Podjęcie uchwał Walnego Zebrania Członków w sprawie:
  • zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za rok 2019.
  • zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2019.
  • zgłoszonych w czasie obrad.
 • Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków.