To już dziesięć lat na szlaku

Już od dziesięciu lat Stowarzyszenie Czcicieli Miłosierdzia Bożego im. Bł. Ks. Michała Sopoćki „Michael” organizuje pielgrzymowanie Białostockim Szlakiem Pielgrzymkowo-Turystycznym „Śladami Bł. Ks. Michała Sopoćki”.

W poprzednich latach pielgrzymowania śladami błogosławionego ks. Michała uczestniczyło wielu białostoczan. Także w tym roku, pomimo epidemii, białostockie i archidiecezjalne wspólnoty katolickie, zadeklarowały współpracę ze Stowarzyszeniem i udział w pielgrzymowaniu Szlakiem „Śladami Bł. Ks. Michała Sopoćki”.

Podczas pielgrzymowania zachowane są aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące określonych ograniczeń, nakazów i zakazów.

Wyznacznikami Szlaku są pamiątkowe tablice, dzieło Archidiecezji Białostockiej i Miasta Białystok, opowiadające o miejscach związanych z osobą i misją ks. Michała, historii świątyń, budynków, życiu kościoła i miasta.
Terminami spotkań i pielgrzymki Szlakiem, organizowanej w okresie od Święta Miłosierdzia Bożego, do wrześniowej daty rocznicy beatyfikacji ks. Michała, są piętnasty (narodziny dla nieba) i dwudziesty ósmy (beatyfikacja ks. Michała) dzień miesiąca.

Wieczorem, 28 kwietnia w kościele św. Rocha,– pierwszym punkcie na mapie szlaku ks. Sopoćki, w dniu wspomnienia św. Rocha, mszę św. o godz. 18-tej celebrowali ks. dr Dariusz Grelecki, wikariusz parafii i ks. Kanonik Andrzej Kozakiewicz, Kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Ks. Kustosz sprawował mszę świętą w intencji pielgrzymów.

Ksiądz Dariusz Grelecki szczególnie serdecznie powitał czcicieli Miłosierdzia Bożego, przypominając o pielgrzymowaniu Szlakiem i zapraszając wszystkich do uczestnictwa w uroczystym, choć zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami, przejściu do białostockiej katedry.

W homilii ks. doktor przypominając, że trwamy w tygodniu biblijnym, zapoznał obecnych z rozważaniami przeznaczonymi na ten dzień, nawiązującymi do Ewangelii św. Jana, w której Jezus Chrystus mówi o Sobie, że jest „chlebem życia”.
Ksiądz Michał Sopoćko, po opuszczeniu Wilna w 1947 roku nierzadko bywał w kościele św. Rocha, służył m. in. pomocą w pracy duszpasterskiej. Jako wykładowca katechetyki w seminarium duchownym, wielokrotnie przybywał z alumnami do parafii św. Rocha na hospitacje i próbne katechezy.

Przed wyruszeniem na Szlak ks. Kustosz Andrzej Kozakiewicz przedstawił intencje modlitwy: o religijne i oparte na autentycznych wartościach wychowanie dzieci i młodzieży oraz za rodziców i wychowawców.

Następnie pątnicy, wraz z księdzem Kustoszem, przeszli, odmawiając Koronkę do Miłosierdzia Bożego, ulicą Lipową, do białostockiej Archikatedry.

Następne spotkanie na Szlaku- 28 maja o godz. 18.00 w Archikatedrze Białostockiej.