Rok 2020 jest dziesiątym rokiem pielgrzymowania Białostockim Szlakiem Pielgrzymkowo-Turystycznym „Śladami Bł. Ks. Michała Sopoćki”.

Terminy spotkań na Szlaku są dniami upamiętniającymi narodziny dla nieba księdza Sopoćki (15. dzień miesiąca) oraz ogłoszenia błogosławionym (28 dzień miesiąca).

Właśnie w dniu wspomnienia beatyfikacji bł. Michała Sopoćki, 28 maja br. Czciciele Miłosierdzia Bożego spotkali się w białostockiej Archikatedrze, która jest drugim miejscem stacyjnym Szlaku.

Od czasu 10. rocznicy beatyfikacji ks. Sopoćki, Stowarzyszenie Czcicieli Miłosierdzia Bożego im. Bł. Ks. Michała Sopoćki „Michael” zaprasza do uczestnictwa w pielgrzymowaniu oraz prowadzenia modlitwy w trakcie wędrówki ulicami Białegostoku różne wspólnoty parafialne z terenu miasta. Podczas pielgrzymowania, w sytuacji panującego stanu epidemii, zachowywane są aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące określonych ograniczeń, nakazów i zakazów.

Spotkanie rozpoczęło się Mszą świętą, celebrowaną przez ks. Marka Gryko wikariusza Bazyliki Archikatedralnej i ks. Andrzeja Kozakiewicza, kustosza Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku - odprawiającego po raz kolejny mszę św. w intencji osób pielgrzymujących Szlakiem.

W homilii ks. Marek nawiązał do Ewangelii wg św. Jana, w której Jezus tak pięknie modli się, by Jego uczniowie stanowili jedno, jak jedno stanowią Ojciec i Syn. „Dziś każdy z nas powinien zastanowić się, w jaki sposób żyć, by realizować pragnienie Pana Jezusa”, wskazywał kapłan, dodając, że pomóc nam w tym mogą słowa Prymasa Polski Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

Prymas Tysiąclecia, profetyczna postać Kościoła, w 1967 roku, w liście pasterskim na Wielki Post ogłosił program Społecznej Krucjaty Miłości, wytyczając kierunek, w którym Kościół ma zmierzać w nowym tysiącleciu. Przytaczając ABC Społecznej Krucjaty Miłości, ksiądz Marek prosił: „Spróbujmy w świetle tych słów spojrzeć na nasze życie, na naszą codzienność. Mija ponad 50 lat, od kiedy Prymas napisał te słowa. One powinny być rachunkiem sumienia dla nas z podejścia do człowieka i świata. Każdy punkt programu stanowi zadanie do zrealizowania, starajmy się podążać tą drogą, pamiętając o wskaźnikach, które Prymas Polski dał nam na całe tysiąclecie”.

W modlitwie wiernych zanoszono prośby m.in. w intencji pielgrzymów podążających Szlakiem.

Archikatedra, główna świątynia miasta i archidiecezji, zawsze pozostawała bliska błogosławionemu ks. Michałowi Sopoćce ze względu na swój charakter i znaczenie.

Wraz z duchowieństwem i wiernymi uczestniczył tu w ważnych uroczystościach kościelnych, w obchodach świąt i nabożeństwach. Niejednokrotnie sprawował Eucharystię, głosił Słowo Boże, pomagał w posłudze duszpasterskiej. U schyłku życia zasiadał w stallach bazyliki jako kanonik gremialny Kapituły Metropolitalnej, uhonorowany tą godnością za swoje wielkie zasługi dla Kościoła.
Najbardziej widocznym w bazylice znakiem, związanym z osobą Błogosławionego, pozostaje obraz Jezusa Miłosiernego, pędzla Ludomira Slendzińskiego. Obraz powstał w 1955 r. na zamówienie księdza Michała Sopoćki, który sprowadził go następnie do Białegostoku. Obraz od momentu wprowadzenia do świątyni otoczony nieprzerwaną czcią wiernych, skupia w sobie kult Miłosierdzia Bożego w archikatedrze. W witrażach kaplicy znajdują się postacie św. Faustyny i bł. Michała. *

Po mszy św., nabożeństwie majowym i nowennie do Ducha Świętego Ksiądz Kustosz Andrzej Kozakiewicz przypomniał, że Białostocki Szlak Pielgrzymkowo- Turystyczny „Śladami Bł. Ks. Michała Sopoćki” jest pamiątką pierwszej rocznicy beatyfikacji księdza Michał Sopoćki, od 2016 roku - Patrona Białegostoku.

Po krótkiej modlitwie w intencjiKościoła w Polsce i w całym świecie, przez wstawiennictwo błogosławionego Michała, wiernego syna Kościoła, pątnicy przeszli Szlakiem bł. Michała, śpiewając pieśni poświęcone Błogosławionemu: „Sługo miłosierdzia” i „Błogosławiony Księże Michale” oraz odmawiając Koronkę do Miłosierdzia Bożego, do kaplicy Sióstr Pasterzanek przy ulicy E. Orzeszkowej. Rozważania prowadzili członkowie Kół Żywego Różańca.
U celu wędrówki, w kościele św. Józefa i Najświętszego Serca Pana Jezusa, ks. kanonik Andrzej Kozakiewicz pobłogosławił pielgrzymów i zaprosił wszystkich na kolejny etap pielgrzymki w dniu 28 czerwca, który zacznie się mszą świętą w tym właśnie miejscu, o godz. 18.00.

*Informator i modlitewnik pielgrzyma po Białostockim Szlaku Pielgrzymkowo- Turystycznym „Śladami Bł. Ks. Michała Sopoćki”, Stowarzyszenie Czcicieli Miłosierdzia Bożego Archidiecezji Białostockiej, 2011r., autor tekstu ks. dr Henryk Ciereszko.