Trzecie spotkanie na Szlaku "Śladami Błogosławionego ks. Michała Sopoćki

W niedzielny wieczór 28 czerwca, miało miejsce trzecie spotkanie na Szlaku „Śladami Błogosławionego ks. Michała Sopoćki”. Czciciele Bożego Miłosierdzia uczestniczyli we mszy świętej, a następnie wspólnota Gloriosa Trinitẚ, ze śpiewem Koronki i pieśni do Bożego Miłosierdzia poprowadziła pielgrzymów kolejnym odcinkiem Szlaku wiodącym z kaplicy św. Józefa i Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ulicy Elizy Orzeszkowej do kościoła św. Wojciecha.

Mszę Świętą celebrował ksiądz Andrzej Kozakiewicz, Kustosz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Białymstoku. Ksiądz Kustosz powitał przybyłych, a także wszystkich pielgrzymów podążających Śladami Błogosławionego Księdza Michała Sopoćki. „Gromadzimy się we wspólnocie czcicieli Miłosierdzia Bożego i Gloriosa Trinitẚ, powierzając wszystkie intencje, w tym tak ważną w dzisiejszym dniu - o dobry dla ojczyzny wybór Prezydenta Polski”- podkreślił.Uroczystą obsługę liturgiczną mszy świętej pełnili licznie zgromadzeni członkowie wspólnoty Gloriosa Trinitẚ.

Nawiązując do słów Ewangelii wg św. Mateusza ks. Kustosz wskazał, że Pan Jezus stawia nam dziś wyraźne wymagania dotyczące miłości: nie można kochać nikogo bardziej, niż Boga. „Ten, kto stawia kogokolwiek wyżej niż Boga, nie jest Go godzien. Misja Jezusa i Jego dzieło, to następujące po ukrytym w Nazarecie życiu, głoszenie nauki Ojca, modlitwa, czynienie dobra chorym, grzesznym, głodnym, pochylanie się nad potrzebującymi, przyjęcie męki, krzyża za nasze słabości i grzechy. Tu najbardziej ujawniła się miłość Boga do człowieka, który swojego jedynego syna oddał dla zbawienia człowieka. Także człowiek powinien dzielić się miłością” - kontynuował kapłan.

„Również i my w obliczu cierpienia i nieszczęść mamy przyjąć to bez narzekania, a broń Boże złorzeczenia, z miłością. Nasza obecność tutaj jest wyrazem miłości do Pana Boga. Tę miłość okazujemy każdego dnia, w pracy, podczas zajęć, w drodze (…). Dziś Pan Bóg przypomina, że miłość jest także okazywana przez uczynki.To uczynki są wyrazem miłości miłosiernej (…). W czasie pielgrzymki uczymy się miłości wobec człowieka słabego i grzesznego, któremu Bóg okazuje swoje miłosierdzie (…).Jesteśmy w miejscu, które jest jednym z punktów na mapie Szlaku Śladami Błogosławionego ks. Michała Sopoćki. Pielgrzymując tymi śladami do kościoła św. Wojciecha i Seminarium Duchownego chcemy rozważać tajemnice bożej Miłości, bo wszystko to, co mamy na ziemi, jest darem Pana Boga. Do czasu następnego spotkania na Szlaku bł. Ks. Michała Sopoćki starajmy się zwracać szczególną uwagę na uczynki miłosierdzia, bo zawsze jest ktoś, kto tego potrzebuje czy gościny, czy kubka wody, czy dobrego słowa. Niech to będzie dla nas zadaniem, byśmy mogli złożyć je podczas mszy świętej na kolejnym etapie pielgrzymowania”- prosił ks. Kustosz.

W modlitwie wiernych modlono się m.in. w intencji wszystkich osób peregrynujących Szlakiem Śladami Błogosławionego ks. Michała Sopoćki, by Boże miłosierdzie i świadectwo apostołów Bożego Miłosierdzia pomagało im w codziennym życiu.

U celu wędrówki, przed kościołem św. Wojciecha, na którym umieszczono tablicę stanowiącą wyznacznik Szlaku, Ksiądz Andrzej Kozakiewicz pobłogosławił pielgrzymów i zaprosił na następne spotkanie na Szlaku Śladami Błogosławionego Księdza Michała Sopoćki, które rozpocznie się mszą świętą w kościele św. Wojciecha o godz. 18.00, w dniu 28 lipca 2020 roku.