28 maja - spotkanie czcicieli Miłosierdzia Bożego - II Etap pielgrzymowania Szlakiem Bł. Ks. M. Sopoćki

W dniu 28 maja br. czciciele Miłosierdzia Bożego spotkali się w białostockiej archikatedrze, uczestnicząc w drugim etapie Białostockiego Szlaku Pielgrzymkowo - Turystycznego „Śladami Bł. Ks. Michała Sopoćki”.

Mszę świętą celebrowali ksiądz Henryk Żukowski proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz ksiądz Andrzej Kozakiewicz kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku.

W homilii ksiądz proboszcz parafii katedralnej przypomniał, że 28 maja 2021 roku to dzień 40 rocznicy pogrzebu kardynała Stefana wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia. Podkreślił, że w postawie kard. Wyszyńskiego szczególnie ważna była Jego wielka miłość wobec drugiego człowieka, co znajdowało wyraz także w odniesieniu do ludzi prześladujących kościół. Kardynał był odważnym, wiernym swojemu posłannictwu pasterzem, nie lękającym się więzienia i prześladowań.

„Także dziś nie brakuje prześladowań chrześcijan, ludzi kościoła. Są oczerniani przez media, z wykorzystaniem wszelkich środków przekazu. Czasem wydaje się, że jest wiele powodów, by odstąpić od miłości wobec prześladujących, ale pamiętajmy, że tak naprawdę nie ma takich sytuacji- nikomu nie możemy odmówić miłości, przeciwnie. Do takiej postawy uzdatnia nas Jezus Chrystus”- mówił ks. Żukowski.

O podobnie realizowanej misji chrześcijanina możemy mówić w przypadku ks. Michała Sopoćki, który wszystkim, także nieprzyjaciołom, okazywał miłosierdzie. „Niech dzisiejsza droga śladami błogosławionego Michała ulicami Białegostoku będzie modlitwą w intencji człowieka, którego dotyka zło. Prośmy o miłosierdzie dla niego. Niech ta droga będzie litanią do Miłosierdzia Bożego za nieprzyjaciół, którzy walczą z Kościołem i Dobrem. Niech te białostockie ścieżki, nasze serca i serca innych wypełni Boże Miłosierdzie”- prosił ks. proboszcz parafii katedralnej.

Po Mszy świętej ks. Andrzej Kozakiewicz, kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, przedstawił intencje modlitwy na Szlaku, za Kościół w Polsce i w całym świecie. Poinformował także, że pielgrzymi otrzymają nowe wydawnictwa Stowarzyszenia Czcicieli Miłosierdzia Bożego „Michael”: ulotkę o pielgrzymowaniu Szlakiem w 2021 roku, ulotkę wydaną z okazji V rocznicy ustanowienia bł. ks. Michała Sopoćki Patronem Białegostoku oraz Informator- śpiewnik pielgrzyma Białostockimi Śladami Bł. Ks. Michała Sopoćki.

Po krótkiej modlitwie przed obrazem Jezusa Miłosiernego, pędzla Ludomira Slendzińskiego, (namalowanym na zamówienie księdza Michała Sopoćki), Czciciele Miłosierdzia Bożego wyruszyli, mijając pomnik bł. ks. Jerzego Popiełuszki oraz pałac Branickich, do kaplicy Sióstr Pasterzanek przy ulicy Elizy Orzeszkowej.

W drodze pielgrzymi odmawiali Koronkę i śpiewali pieśni do Miłosierdzia Bożego. Rozważania Koronki, połączone z myślami apostołów Bożego Miłosierdzia: św. s. Faustyny i bł. Ks. Michała Sopoćki (od 2016 roku - Patrona Białegostoku) były prowadzone przez wspólnotę Żywy Różaniec.

Na zakończenie pielgrzymki, w kościele Św. Józefa i Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ulicy E. Orzeszkowej ksiądz kustosz pobłogosławił pielgrzymów, zapraszając na kolejne spotkanie w dniu 15 czerwca, o godz. 18.00 właśnie w kaplicy Sióstr Pasterzanek.