Kolejne spotkanie czcicieli Miłosierdzia Bożego - III Etap pielgrzymowania Szlakiem Bł. Ks. M. Sopoćki

Drugi etap pielgrzymowania Śladami Błogosławionego Księdza Michała Sopoćki zakończono 28 maja, po modlitewnym przejściu od białostockiej Archikatedry (ścieżką przy pomniku bł. ks. Jerzego Popiełuszki, parkiem wokół Pałacu Branickich i ul. Mickiewicza)do kaplicy sióstr pasterzanek na ul. Elizy Orzeszkowej.

Przed wieczorną mszą świętą w kościele Św. Józefa i Najświętszego Serca Pana Jezusa, ks. Andrzej Kozakiewicz Kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku powitał wszystkich licznie zgromadzonych pielgrzymów podążających Śladami Błogosławionego Księdza Michała Sopoćki, czcicieli Miłosierdzia Bożego i wspólnotę Gloriosa Trinitẚ, pełniącą obsługę liturgiczną mszy świętej i prowadzącą modlitwę podczas wędrówki do następnego punktu Szlaku. „Gromadzimy się na Szlaku, by wpatrywać się w postać błogosławionego Michała, polecamy dzieło Zgromadzenia Sióstr Pasterzanek i wspominamy dzień święceń kapłańskich ks. Sopocki w ich 107 rocznicę. Znajdujemy się w miejscu stacyjnym w Roku Św. Józefa”, zaznaczył ks. Kustosz.

Mszę Świętą celebrował ksiądz Andrzej. W homilii przywołał postać św. Pawła, który doskonale zobrazował słowo i postawę Pana Jezusa z czytanej Ewangelii. „On będąc bogatym stał się ubogim dla nas, by nas ubogacić. Tę postawę św. Paweł odnosi do wspólnoty w Macedonii, ubogiej a potrafiącej dzielić się swoich ubóstwem, nie tym, co zbywa, a tym, czego brakuje. Człowiek takiej postawy, widzący większe potrzeby innych niż swoje, całkowicie ufa Bogu”, podkreślił kapłan.

„Jesteśmy w miejscu szczególnym. Siostry pasterzanki przybyły tu pod koniec XIX wieku, mając na celu opiekę nad dziewczętami i kobietami zagrożonymi demoralizacją i prowadzącymi niemoralny tryb życia. Siostry prowadziły do dziecka, otworzyły pracownie krawieckie i trykotarskie, w których uczyły się tych umiejętności dziewczęta i kobiety. Siostry wychodziły naprzeciw różnym potrzebom ludzkim.

Otwartość na ludzkie potrzeby i szczodre dzielenie się dobrami zarówno materialnymi jak i duchowymi to również charakterystyczny rys działalności naszego błogosławionego, księdza Michała Sopoćki, pochodzącego z jakże ubogiej rodziny”, wskazywał ks. Kozakiewicz.

Po przybyciu do Białegostoku ks. Sopoćko w 1947 r. również pełnił posługę kapłańską dla zakonnic, także ze Zgromadzenia Sióstr Pasterzanek. Przybywał do ich domu i kaplicy jako spowiednik w latach 1947-1951.

Wspomniane związki Błogosławionego ze Zgromadzeniem Sióstr Pasterzanek upamiętniają dziś jego relikwie oraz obraz, znajdujące się w ich kaplicy.

„Pragniemy dziś podziękować za te cechy działalności ks. Sopoćki, również za św. Józefa, człowieka pracy, pokory i poświęcenia, prosząc, byśmy my także na ich wzór budowali nasze chrześcijaństwo”, modlił się ks. Kustosz.

Po mszy świętej zebrani odmówili Litanię do św. Józefa w intencji wszystkich pielgrzymujących Śladami Błogosławionego Księdza Michała Sopoćki, także osób towarzyszących pątnikom duchowo, małżeństw, rodzin, ludzi pracy i tych, którzy jej szukają.

Po Mszy Św. ks. Andrzej zaprosił wspólnotę Gloriosa Trinitẚ do prowadzenia modlitwy na Szlaku. W drodze odmawiano Koronkę do Miłosierdzia Bożego i śpiewano pieśni (Nasze plany i nadzieje, Ile razy pierś odetchnie i inne. Intencją modlitwy był rozwój dzieł ewangelizacyjnych w świecie oraz miłosierdzie Boże nad światem. Odmówiono także dziesiątkę różańca w intencji rychłej kanonizacji ks. Michała Sopoćki.

U celu wędrówki, przed kościołem św. Wojciecha, na którym umieszczono tablicę stanowiącą wyznacznik Szlaku,. Ksiądz Kustosz podziękował wszystkim uczestnikom pielgrzymowania za okazane świadectwo wiary i pobłogosławił pielgrzymów.

Następne spotkanie na Szlaku Śladami Błogosławionego Księdza Michała Sopoćki rozpocznie się mszą świętą w kościele św. Wojciecha o godz. 18.00, w dniu 28 lipca.