Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia Czcicieli Miłosierdzia Bożego Archidiecezji Białostockiej im. Bł. Ks. Michała Sopoćki „Michael” zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 18 lipca 2021 roku na godz. 15:00 do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku

 • godz. 15:00 - Msza Święta
 • godz. 16:00 - pierwszy termin rozpoczęcia Walnego Zebrania
 • godz. 16:15 – drugi termin rozpoczęcia Walnego Zebrania

Porządek:

 • Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
 • Wybór Prezydium.
 • Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 • Sprawozdanie Zarządu za 2020 rok.
 • Sprawozdanie finansowe za 2020 rok.
 • Dyskusja.
 • Podjęcie uchwał Walnego Zebrania Członków w sprawie:
  • zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za rok 2020.
  • zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2020.
  • zgłoszonych w czasie obrad.
 • Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków.