spotkanie przedstawicieli Instytutu Ignis Misericordiae z przedstawicielami Stowarzyszenia Czcicieli Miłosierdzia Bożego Archidiecezji Białostockiej

W dniu 22 czerwca 2021 roku w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku, w obecności księdza Henryka Ciereszki biskupa pomocniczego Archidiecezji Białostockiej miało miejsce spotkanie przedstawicieli Instytutu Ignis Misericordiae im. bł. Michała Sopoćki z Myśliborza: Dyrektora Instytutu księdza Janusza Zachęckiego oraz Wiceprzewodniczącego Kolegium Programowego Instytutu Piotra Owczarka z przedstawicielami Stowarzyszenia Czcicieli Miłosierdzia Bożego Archidiecezji Białostockiej im. Bł. Ks. Michała Sopoćki „Michael”: Kustosza Sanktuarium, Członka Zarządu Stowarzyszenia księdza Andrzeja Kozakiewicza, Prezesa Stowarzyszenia Genowefy Suchockiej i Zastępców Prezesa Moniki Syczewskiej oraz Janiny Zabielskiej.

W trakcie spotkania przedyskutowano możliwości i plany w zakresie współpracy pomiędzy oboma organizacjami oraz podpisano porozumienie o współpracy partnerskiej.

Celem partnerstwa jest praktykowanie i szerzenie Miłosierdzia Bożego czynem, słowem i modlitwą, w oparciu o nauczanie Kościoła Rzymskokatolickiego, z poszanowaniem godności osoby ludzkiej i wolności religijnej z uwzględnieniem zasad i przepisów prawnych świeckich mających na uwadze te same wartości.

Zakres współpracy obejmuje między innymi: prowadzenie działalności formacyjnej, charytatywnej, edukacyjnej i wychowawczej, organizowanie wspólnych konferencji, kursów, szkoleń i warsztatów traktujących o formach i metodach stosowania nauki o miłosierdziu w życiu społecznym, czynne promowanie postaw prospołecznych poprzez upowszechnianie form kultu Miłosierdzia Bożego wg wskazań św. Faustyny Kowalskiej i bł. Michała Sopoćki, podejmowanie innych przedsięwzięć w ramach pomocy społecznej oraz działalności kulturalnej.