Działalność Stowarzyszenie Czcicieli Miłosierdzia Bożego Archidiecezji Białostockiej opiera się na pracy społecznej zarówno członków, jak też Zarządu Stowarzyszenia.

Celem Stowarzyszenia jest czczenie, szerzenie i praktykowanie Miłosierdzia Bożego czynem, słowem i modlitwą w szczególności poprzez:

  • Formację duchową swoich członków ze szczególnym uwzględnieniem kultu Miłosierdzia Bożego w ujęciu jego orędownika i apostoła, bł. ks. Michała Sopoćki;
  • Zgłębianie nauki o Miłosierdziu Bożym, poprzez lekturę dokumentów Kościoła, pism ks. Michała Sopoćki, dzienniczka Św. Faustyny Kowalskiej oraz innych publikacji na ten temat;
  • Organizowanie kongresów, spotkań, warsztatów, sympozjów, rekolekcji i dni skupienia dla członków Stowarzyszenia, otwartych dla ogółu społeczności;
  • Podejmowanie i wspieranie działań mających na celu szerzenie kultu Miłosierdzia Bożego poprzez wydawanie książek, czasopism, broszur, innych publikacji;
  • Pozyskiwanie środków na utrzymanie Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku oraz troska o jego rozwój;
  • Wspieranie starań o proces kanonizacyjny bł. ks. Michała Sopoćki;
  • Działalność charytatywną oraz pomoc osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym,dzieciom m.in. poprzez zakładanie i prowadzenie dzieł miłosierdzia chrześcijańskiego takich jak: domy opieki, ośrodki opieki nad chorymi,świetlice dla dzieci, punkty pomocy dla najuboższych w zakresie pomocy społecznej, a także dzieciom i młodzieży w zakresie edukacji i oświaty;
  • Szerzenie kultu Miłosierdzia Bożego poprzez działalność kulturalną, w szczególności koncerty, wydawnictwa, wystawy.