Wydarzenia muzyczne

Wśród działań podejmowanych przez Stowarzyszenie Czcicieli Miłosierdzia Bożego Archidiecezji Białostockiej, mających na celu utrwalenie tożsamości kulturowej naszego miasta poprzez promocję wyjątkowego zjawiska, jakim jest kult Miłosierdzia Bożego, ogromne znaczenie ma organizacja wydarzeń muzycznych. Mieszkańcy coraz liczniej przybywają na nie do Sanktuarium i podkreślają potrzebę ich organizacji. Należy podkreślić również, że w czasach, gdy wydarzeniami kulturalnymi stają się głównie przedsięwzięcia komercyjne, uniwersalne pozytywne wartości kultury chrześcijańskiej stanowiące przesłanie koncertów organizowanych w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego zasługują na szczególną uwagę.

Stowarzyszenie może poszczycić się bogatym doświadczeniem w organizacji różnorodnych wydarzeń muzycznych. W Sanktuarium miały miejsce koncerty: Eleni, Chóru Wojska Polskiego, cykl koncertów pn. „Jan Paweł II – Głosiciel i Świadek Miłosierdzia Bożego” (udział brali: duet „Ottocorde”, oktet „Gaudium”, studenci Akademii Muzycznej kierunku: organy), Antoniny Krzysztoń „Miłosierdzie źródłem życia”, Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza wraz z chórem Politechniki Białostockiej pod dyrekcją Violetty Miłkowskiej „Gloria Misericoriae”.

Corocznie odbywają się tu koncerty organowe i mają miejsce liczne występy chórów, w tym: chóru Filharmonii Podlaskiej, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Uniwersytetu w Białymstoku, połączonych chórów wyższych uczelni białostockich, chórów z Litwy i Białorusi (także chórów dziecięcych), dwukrotnie- koncert „Siewców Lednicy”, koncerty absolwentów Akademii Muzycznej, śpiewających pieśni do Bożego Miłosierdzia, Oratorium o Błogosławionym ks. Michale Sopoćce pn. „Oto wierny Sługa Mój” wystawione z okazji XXV-lecia parafii Miłosierdzia Bożego.

Wystawienie Oratorium ”Oto wierny Sługa Mój” poprzedziły liczne przygotowania, rozpoczęte jeszcze w listopadzie 2014 roku. Opracowane zostały stosowne oferty realizacji zadania publicznego w dziedzinie kultury. Podkreślono w nich, że wykonanie Oratorium będzie odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na wydarzenia kulturalne dotyczące historii kultu Bożego Miłosierdzia, szczególnie jego białostockiego wątku, związanego z Osobą bł. ks. Michała Sopoćki.

Twórcami Oratorium są ks. Tadusz Golecki, autor libretta (napisanego na podstawie „Dziennika” ks. Sopoćki) i krakowscy kompozytorzy: Hubert Kowalski i Piotr Pałka. Za część artystyczną odpowiadał ks. Krzysztof Łapiński, za promocję i wszelkie działania organizacyjno-finansowe - Stowarzyszenie Czcicieli Miłosierdzia Bożego Archidiecezji Białostockiej im. Bł. Ks. Michała Sopoćki „Michael”.

Uznaliśmy, że do popularyzacji koncertu przyczynią się: spot reklamowy (radio „I” oraz autobusy BKM), plakaty, zaproszenia przekazywane drogą elektroniczną do urzędów administracji rządowej i samorządowej oraz parafii archidiecezji białostockiej. Otrzymaliśmy także pomoc ze strony ks. Jarosława Jabłońskiego, Dyrektora Centrum Informacji i Środków Społecznego Przekazu Archidiecezji Białostockiej, który udostępnił nam opracowany przez „Centrum” program Oratorium.

W niedzielę, 21 czerwca, o godz. 19:00, przed głównym ołtarzem świątyni Miłosierdzia Bożego, pod obrazem Jezusa Miłosiernego, zajął miejsce kilkudziesięcioosobowy zespół muzyków. W jego składzie byli członkowie orkiestry i chóru Opery i Filharmonii Podlaskiej, studenci Uniwersytetu Muzycznego, uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych w Białymstoku, uczestnicy Warsztatów Liturgiczno- Muzycznych Archidiecezji Białostockiej, księża, alumni Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku, siostry Jezusa Miłosiernego i Misjonarki Świętej Rodziny, zaprzyjaźnieni muzycy. Chór do wykonania Oratorium przygotował Łukasz Olechno. Zespół poprowadzili dyrygenci, autorzy muzyki Oratorium - Hubert Kowalski i Piotr Pałka. Solistami byli Anna Filimowska- Wolfinger (sporan), Joanna Karasuska-Motulewicz (mezzosoporan), Przemysław Borys (tenor) i Maciej Bogumił Nerkowski (baryton). Narrację prowadził Piotr Adam Półtorak.

Wykonanie „Oratorium” było porywające. Taką ocenę usłyszeliśmy od widzów, którym serdecznie dziękujemy za liczną obecność i gorące przyjęcie. Muzycy zapewnili wysoki poziom artystyczny i niezapomniane przeżycia. Ze strony artystów usłyszeliśmy, że zarówno publiczność, jak i akustyka podczas tego jubileuszowego koncertu była doskonała. Rangę koncertu podkreśliła obecność ks. abpa Edwarda Ozorowskiego i bpa Henryka Ciereszki

Mieszkańcy miasta sygnalizują rosnące zapotrzebowanie na wydarzenia kulturalne o aspekcie religijnym, w szczególności dotyczące historii kultu Bożego Miłosierdzia. W odpowiedzi na te potrzeby oraz w celu uczczenia jubileuszu XXV-lecia powstania Diecezji Białostockiej oraz XXV rocznicy wizyty Jana Pawła II w Białymstoku, Stowarzyszenie Czcicieli Miłosierdzia Bożego im. Ks. Michała Sopoćki we współpracy z Kurią Metropolitalną Białostocką organizuje w dniu 3 czerwca 2016 r., prapremierę IV Symfonii o Miłosierdziu Bożym. Będzie ona wykonana w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego i powierzona zostanie chórowi oraz orkiestrze Opery i Filharmonii Podlaskiej w ramach abonamentowych koncertów. Solistami będą: Anna Mikołajczyk – występująca gościnnie - (sopran) i Maciej Nerkowski (baryton). Libretto symfonii opiera się na tekstach św. Jana Pawła II, św. Siostry Faustyny, błogosławionego ks. Michała Sopoćki oraz tekstach znanych modlitw. Wydarzenie to ma na celu nie tylko wzbogacenie oferty kulturalnej miasta i umożliwienie mieszkańcom Białegostoku obcowania z kulturą na wysokim poziomie artystycznym, ale i również uczczenie historycznych wydarzeń sprzed lat.

Wydawnictwa

Od czasu beatyfikacji ks. Michała Sopoćki działania stowarzyszenia w zakresie promocji kultu Bożego Miłosierdzia uległy znacznemu rozszerzeniu i wzmocnieniu (organizacja Koronki na ulicach Białegostoku w dniu 28 września, rocznicy beatyfikacji ks. Michała Sopoćki oraz pielgrzymowania stworzonym przez Miasto Białystok i Archidiecezję Białostockim Szlakiem Turystyczno-Pielgrzymkowym „Śladami Bł. Ks. Michała Sopoćki”, różnorakie działania promujące kult Bożego Miłosierdzia).

Po historycznej uroczystości, jaką była w 2008 r. beatyfikacja ks. Michała Sopoćki, do relikwii Błogosławionego przybywa coraz więcej pielgrzymek z kraju i zagranicy, które coraz częściej odwiedzają także obiekty stanowiące poszczególne stacje Szlaku. Stwarza to wielkie zapotrzebowanie na informacje o Błogosławionym Michale Sopoćce, Szlaku „Śladami Bł. Ks. Michała Sopoćki” a także o Białymstoku jako Mieście Miłosierdzia.

Z uwagi na powyższe Stowarzyszenie wydaje informatory i foldery o Szlaku i Sanktuarium, dodatki specjalne do wydań archidiecezjalnego pisma „Drogi Miłosierdzia”, ulotki informujące o organizowanych akcjach.

Wystawy

Białostockim Szlakiem „Śladami Bł. Ks. Michała Sopoćki” czciciele Miłosierdzia Bożego wędrują, modląc się, wiosną i latem. Jesienią i zimą natomiast wędruje wystawa o szlaku. Kiedy i jak to wszystko się zaczęło?

Szlak został otwarty 28 września 2009 roku, z okazji I rocznicy historycznego dla nas wszystkich wydarzenia – beatyfikacji księdza Michała Sopoćki. W 2008 roku-okresie przygotowań do beatyfikacji, parafia Miłosierdzia Bożego wydała folder pod nazwą „Apostolskie ślady ks. Michała Sopoćki”. Idea podążania białostockimi śladami księdza Michała zaowocowała pomysłem utworzenia Szlaku łączącego kościoły, kaplice i inne miejsca związane z życiem, pracą i działalnością księdza Sopoćki w naszym mieście (okres ten obejmował lata 1947-1975). Są to: kościół św. Rocha, Katedra, kaplicę Sióstr Pasterzanek na ul. E. Orzeszkowej, św. kościół Wojciecha, Seminarium Duchowne, kościoły: Matki Bożej Fatimskiej, Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Rodziny, kaplica Sióstr Jezusa Miłosiernego przy ul. Poleskiej, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku.

Już po pierwszej edycji pielgrzymowania (w 2010 roku) powstała mała wystawa zdjęć z peregrynacji Szlakiem. Począwszy od roku 2012 zdjęcia ze Szlaku są eksponowane na specjalnie zamówionych przez parafię Miłosierdzia Bożego stelażach a także od tego roku coroczna wystawa o Szlaku stała się „wędrującą wystawą”. Przewożona jest do kolejnych miejsc stacyjnych. Transport organizują członkowie Stowarzyszenia i wolontariusze, przenoszą i odpowiednio rozstawiają stelaże, dbają o optymalną ekspozycję zdjęć.

W bieżącym roku obchodzić będziemy VII rocznicę otwarcia Szlaku „Śladami Bł. Ks. Michała Sopoćki”. Stowarzyszenie Czcicieli Miłosierdzia Bożego im. Ks. Michała Sopoćki serdecznie zaprasza do udziału w pielgrzymowaniu w 2016 roku.