Wiosną 2010 roku ks. proboszcz Andrzej Kozakiewicz, opiekun Stowarzyszenia Czcicieli Miłosierdzia Bożego im. Bł. Ks. Michała Sopoćki „Michael” przyniósł na spotkanie Stowarzyszenia projekt zaproszenia do pielgrzymowania Szlakiem „Śladami bł. ks. Michała Sopoćki”. Wśród zebranych jednogłośnie zapadła entuzjastyczna decyzja, by wędrować i modlić się.

Uroczyste otwarcie Szlaku odbyło się w dniu I rocznicy beatyfikacji ks. Michała, 28 września 2009 roku a po raz pierwszy pielgrzymowanie, które rozpoczęło się Mszą św. w kościele św. Rocha, miało miejsce w kwietniu 2010 roku. Uczestnicy nie mieli wtedy jeszcze swojej tablicy - znaku, jednak fakt, że szli modląc się słowami Koronki do Miłosierdzia Bożego i z różańcami w ręku, razem z kapłanem, nie pozostawiał wątpliwości co do tego, że byli pielgrzymami. Odtąd co roku, począwszy od święta Miłosierdzia Bożego, każdego 15-tego (dzień narodzin dla Nieba ks. Michała Sopoćki) i/lub 28-ego (beatyfikacja ks. Michała) dnia miesiąca, od kwietnia do września, czciciele Miłosierdzia Bożego pielgrzymują Szlakiem.

Stacjami są:

  • Kościół p.w. Św. Rocha;
  • Archikatedra białostocka;
  • Kaplica Sióstr Pasterzanek przy ul. Orzeszkowej 5;
  • Kościół Św. Wojciecha i Seminarium Duchowne;
  • Dawny gmach Seminarium Duchownego przy ul. Słonimskiej 8;
  • Dom przy ul. Złotej 9, w którym mieszkał bł. ks. Michał Sopoćko;
  • Kościół Najświętszego Serca Jezusa;
  • Pomnik-Krzyż przy torach (ul. Poleska);
  • Kaplica p.w. Św. Faustyny i bł. Michała przy ul. Poleskiej;
  • Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.

Wszystkie obiekty na Szlaku oznaczone są charakterystycznymi tablicami, które zawierają krótkie opisy historii danego miejsca i jego związków z osobą i misją ks. Michała.

Modlitewne pielgrzymowanie szlakiem bł. Michała weszło na trwałe w roczny cykl nabożeństw organizowanych w naszej archidiecezji i mieście. Objął je swoim patronatem Ksiądz Arcybiskup Edward Ozorowski. Modlitwa w drodze jest inna, jakby bardziej odważna, publiczna. Ze spotkania na spotkanie i z roku na rok rośnie liczba osób pielgrzymujących Szlakiem.

Dziękujemy pątnikom i zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy i wędrówki szlakiem Błogosławionego Michała, bo: „Iść Jego śladami, to iść śladami samego Chrystusa- możemy być pewni, że zaprowadzą nas do życia doskonałego. Starajmy się iść ufnie i być pielgrzymami-apostołami nie tylko na tym szlaku, ale i w naszym całym życiu.” *

*ks. Andrzej Kozakiewicz, Kustosz Sanktuarium.