Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego „Michałek” funkcjonuje przy Parafii Miłosierdzia Bożego od marca 1998 roku z inicjatywy ówczesnego ks. proboszcza Zbigniewa Krupskiego. Dzięki jego staraniom Stowarzyszenie Czcicieli Miłosierdzia Bożego Archidiecezji Białostockiej im. ks. M. Sopoćki otrzymało dofinansowanie z Urzędu Miasta (otrzymuje je do dzisiaj) i od pierwszego września w/w roku zaczęła w pełni sprawować swą funkcję dydaktyczno-wychowawczą.

Mieści się ona na parterze budynku Domu Parafialnego (dawny Dom Katechetyczny). Ma do dyspozycji salę wyposażoną w aneks kuchenny, materiały i pomoce dydaktyczne do zabawy i zajęć grupowych, komputery, toaletę oraz pokój do rozmów indywidualnych.

Nabór do SPWD „Michałek” odbywa się przeważnie na początku roku szkolnego, choć w zasadzie trwa przez cały rok, i prowadzony jest na podstawie informacji przekazywanych przez pedagogów szkolnych, parafię, Caritas, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz na umotywowane prośby rodziców. Placówka obejmuje opieką dzieci w przedziale wiekowym od 7 do 14 lat, ze szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz ich rodziny mieszkające w większości na osiedlu Białostoczek. Docelowo może przyjąć do 16 osób. Przed zapisem przeprowadzana jest rozmowa z rodzicami lub opiekunami, podczas której uzgadnia się wspólne oczekiwania i omawia sytuację rodzinną. Zobowiązani są oni także do systematycznego kontaktu z wychowawcami, i mają prawo do pełnej informacji odnośnie funkcjonowania ich dziecka, postępów w nauce i w rozwoju psychospołecznym. Wychowawcy świetlicy wyraźnie akcentują rolę placówki jako wspomagającą rodzinę, a nie zastępującą jej obowiązki.

SPWD „Michałek” czynna jest w dni powszednie w godzinach od 13:00 do 18:00. Realizacja określonych zadań odbywa się według planów: rocznego, tygodniowego, dziennego. Każdego dnia uwzględnia się poszczególne aktywności takie jak: naukę i odrabianie lekcji, zajęcia tematyczne (informatyczne, muzyczne, plastyczne, warsztaty kulinarne, zajęcia socjoterapeutyczne), podwieczorek, rozmowy indywidualne, zabawę, wspólną modlitwę, dyżury porządkowe. Dzięki systematycznej pracy wychowawczej, opiekuńczej, terapeutycznej i dydaktycznej oraz wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej placówka zapewnia dzieciom warunki do nauki, zabawy, wypoczynku, spędzania czasu wolnego w interesujący i ciekawy sposób, daje możliwość rozwijania uzdolnień oraz wyrównywania zaległości edukacyjnych. Kładzie również duży nacisk na współpracę z rodzicami dzieci. Organizuje spotkania, wywiady środowiskowe, zaprasza na wigilię oraz inne uroczystości. Kontakt z opiekunami wychowanków umożliwia uzyskanie pełniejszego obrazu sytuacji problemowej oraz pozwala spojrzeć w sposób obiektywny na warunki środowiskowe, w których dzieci funkcjonują.

Podopieczni placówki przejawiają wiele właściwych, pozytywnych zmian w zachowaniu. Dzięki przyjaznej, opartej na zaufaniu i poszanowaniu, atmosferze czują się bezpiecznie. Ów klimat sprawia, że tworzy się sprawnie funkcjonujący zgrany zespół. Nawet dzieci, które przyszły zagubione i nieufne, szybko się aklimatyzują, wchodzą we właściwe relacje z grupą, zachowują się bardzo pewnie. Wychowankowie sami po sobie sprzątają, pomagają w przygotowywaniu posiłków, dbają o ład i porządek w placówce. Chętnie uczestniczą w rozmaitych zajęciach, wykazują się zaangażowaniem i pracowitością, budują prawidłowe relacje międzyosobowe. Takie zachowania są wyraźnie nagradzane i promowane. Wspólna modlitwa codzienna i okolicznościowa, celebracja świąt kościelnych, propagowanie wartości chrześcijańskich nie tylko rozwija sferę duchową, ale również wzmacnia poczucie wspólnoty.

SPWD „Michałek” serdecznie zaprasza osoby chętne do współpracy, a także potrzebujące pomocy. Wszystkich zainteresowanych prosimy o bezpośredni kontakt z wychowawcami w godzinach ich pracy lub drogą internetową: e-mail: swietlica2007@wp.pl


RODO - ochrona danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że w naszej placówce realizujemy politykę bezpieczeństwa informacji i w sposób szczególny dbamy o ochronę Państwa danych osobowych. Stosujemy najwyższe standardy wynikające z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Więcej informacji: 04d942cc0cc2ea4d4cea642d78589062_obowiazek_informacyjny_-_rodo.docx